Koča na planini Razor

Koča na planini Razor je okolju prijazna planinska koča.

Januarja 2013, so slovesno podelili prve certifikate OPPK. Med prvimi prejemniki certifikata Okolju prijazna planinska koča je bila tudi Koča na planini Razor - PD Tolmin.        

Planinske koče in objekti, ki so prejemniki tega priznanja s svojim celokupnim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje.

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje tistim planinskim kočam, ki so vpisane v register planinskih koč in imajo status planinske koče, ter planinskim učnim centrom, ki so v lasti PZS ali PD.

Takšen certifikat v obliki znaka z napisom »Okolju prijazna planinska koča«, izobešen na vidnem mestu v koči, bo jasno sporočilo obiskovalcem, da si planinsko društvo posredno preko oskrbnika oziroma upravljavca v največji možni meri in nenehno trudi, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči. Za dosego tega cilja pa igrata glavni vlogi opremljenost koče ter usposobljenost in motiviranost osebja.

Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« so:
• istovetnost ciljev in stremljenj upravljavca (najemnika/oskrbnika) s cilji planinskega društva,
• okolju prijazno in energetsko učinkovito upravljanje planinske koče,
• upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove investicije v oskrbovalne in odstranjevalne naprave morajo biti v skladu z najnovejšim stanjem tehnike na tem področju,
• upoštevanje usmeritev in dogovorov na ravni Planinske zveze Slovenije.