Sir Tolminc

Sir Tolminc je pri Evropski komisiji registriran kot zaščitena označba porekla.

Sir Tolminc je dobil ime po mestu Tolmin. Od leta 2012 je Tolminc je pri Evropski komisiji registriran kot zaščitena označba porekla, kar pomeni, da morajo vse faze pridelave in predelave kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju.

Sir Tolminc uvrščamo med trde polnomastne sire. Je okro­gle ob­li­ke, z glad­ko skor­jo in red­ki­mi oče­si v ve­li­ko­sti le­če ali gra­ha. Kot osnovna surovina za izdelavo Tolminca se uporablja surovo ali termizirano kravje mleko, prirejeno na predpisanem geografskem območju.


Posebnost Tolminca zagotavljajo predvsem dolga zgodovina in tradicionalni postopki izdelave, klimatski in drugi naravni pogoji v Zgornjem Posočju.

Tolminc ima zelo dolgo in bogato tradicijo. Začetki izdelave sira v Zgornjem Posočju se povezujejo z začetki pašništva v visokogorskih planinah, kar je razumljivo, saj je bilo takrat sirarstvo edini način konzerviranja mleka v planinskih razmerah.

Prvi zapisi o Tolmincu segajo že v 13. stoletje, ko je bil sir naveden kot plačilno sredstvo za dajatve takratni zemljiški gospodi.
Prvič pa se je pod imenom “Formaggio di Tolmino – Tolminski sir” pojavil leta 1756 na ceniku za sire v mestu Videm.

Vir: Specifikacija za Tolminc