Turistična taksa

 Aplikacija eTurizem - nov način poročanja o gostih in prenočitvah: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 11. aprila 2014 je bil v Uradnem listu RS štev. 25/2014 objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse. Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin in tako od 1. januarja 2015 znaša:

•    1,265 EUR (polovična taksa 0,6325 EUR).

•    Za obračun turistične takse se uporablja naveden znesek v celoti (na tri oz. štiri decimalke), katerega se ob končnem izračunu zaokroži na dve decimalki natančno.