Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju

Sejna dvorana v Kobaridu.

Informacijski center ustanove Fundacija Poti miru v Posočju
Gregorčičeva ulica 8
SI - 5222 Kobarid
T: 05 389 01 67
E: fundacija.potimiru@siol.net
W: www.potmiru.si