Napoleonov most čez Nadižo

Poglej na zemljevidu

Zaradi redkosti in izjemne gradnje je nepogrešljiv arhitekturni spomenik in vez s preteklostjo.

Kamnit stopničast most nad ozkim kanjonom Nadiže, zgrajen okoli leta 1812, kaže na pomembno prehodnost območja od rimskih časov dalje.

Čez most je potekala starodavna pot iz Pradola in Robidišča naprej po Nadiži. Po ustnem izročilu naj bi ga zgradil zidarski mojster iz vasi Čenebola v zahodni Slovenski Benečiji.

Ker je gradnja mostu potekala v času osvajalskih pohodov francoskega cesarja, nosi njegovo ime. Zaradi redkosti in izjemne gradnje je nepogrešljiv arhitekturni spomenik in vez s preteklostjo.

Dostop do reke Nadiže

Ob reki Nadiži je potrebno upoštevati parkirni režim, ki ga je občina Kobarid vpeljala z namenom, da se ohrani sožitje med naravo in številnimi poletnimi obiskovalci.

Na obrežju reke so urejena štiri parkirna mesta (Napoleonov most, Robič, Podbela, Logje), kjer je v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) potrebno plačati nadomestilo za urejanje parkirišča.

Na obrežju reke Nadiže ni dovoljeno pranje avtomobilov in posode, kopanje psov, kampiranje izven kampov, kurjenje odprtega ognja, odlaganje odpadkov na mestih, ki za to niso namenjena, ter kakršnokoli onesnaževanje reke in rečnega nabrežja.

Prodaja kart
Dnevna plačila parkirnine se izvajajo na označenih parkiriščih.

Nakup letnih kart in vse dodatne informacije:

LTO Sotočje - TIC Kobarid
Trg svobode 16
SI - 5220 Kobarid
T: 05 380 04 90
E: info.kobarid@lto-sotocje.si